บุคลากร

นายสมยศ ดีวิจิตร
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23305)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวชุลี​ สุวรรณเรือง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299675 (23300)

อีเมล์ : [email protected]