บุคลากร

นางสาวชุลี​ สุวรรณเรือง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299675 (23300)

อีเมล์ : [email protected]


นายซัมรี วาเตะ
(เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23305)

อีเมล์ : [email protected]