ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ( ผลการค้นหา 210 รายการ )

 • ประกาศผลสอบมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560 (2 สิงหาคม 2560)

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 บัดนี้  จึงขอประกาศผลการสอบ (ให้คลิกที่ชื่อด้านล่างนี้เพื่อดูผลการสอบ)          

 • ประกาศรายชื่อและตารางสอบมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560

  ประกาศรายชื่อและตารางสอบ​ การสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษารหัส 57-58 ในวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   - (คลิกที่นี่) รายชื่อและตารางสอบสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะ

 • การสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/60

  ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษารหัส 57-58 (เฉพาะที่ยังสอบไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบรายชื่อดังไฟล์แนบ) โ

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม (ติว) โครงการอัตลักษณ์ไอที (ครั้งที่ 2)

  ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบสำหรับนักศึกษา จึงได้มีการจัดสอ


 • เปิดอ่านมากที่สุด