บรรณนิทัศน์หนังสือใหม่ ( ผลการค้นหา 15 รายการ )

  • บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

         บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สัปดาห์ที่ 3 ตัวเล่มของหนังสือจัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน สามารถยืม...หยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ บุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสืบค้

  • บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 สัปดาห์ที่ 3

      ประชาสัมพันธ์บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 สัปดาห์ที่ 3 ซึ่งตัวเล่มของหนังสือได้จัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 ห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน ทุกหลักสูตร สามารถหยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ ขอเชิญอาจ


  • เปิดอ่านมากที่สุด