บรรณนิทัศน์หนังสือใหม่ ( ผลการค้นหา 20 รายการ )

  • บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนมีนาคม 2561

       บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนมีนาคม 2561  ตัวเล่มของหนังสือจัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน สามารถยืม...หยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ บุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเ

   05 มี.ค. 2561
  • บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

         บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2561  ตัวเล่มของหนังสือจัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน สามารถยืม...หยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ บุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสื

   05 ก.พ. 2561
  • บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนมกราคม 2561

      บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนมกราคม 2561  ตัวเล่มของหนังสือจัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน สามารถยืม...หยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ บุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสืบค้นข้อ

   04 ม.ค. 2561
  • บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนธันวาคม 2560

      บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนธันวาคม 2560  ตัวเล่มของหนังสือจัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน สามารถยืม...หยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ บุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเ

   26 ธ.ค. 2560
  • บรรณานิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ สัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2560

   บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนธันวาคม 2560 สัปดาห์ที่ 3 ตัวเล่มของหนังสือจัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน สามารถยืม...หยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ บุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพ

   14 ธ.ค. 2560

เปิดอ่านมากที่สุด