บรรณนิทัศน์หนังสือใหม่ ( ผลการค้นหา 23 รายการ )

  • บรรณานิทัศน์ใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนสิงหาคม 2561

   บรรณานิทัศน์ใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนสิงหาคม 2561สามารถเข้าชมได้ที่ลิงค์ http://opac.yru.ac.th  ที่เมนู New Materials และเมนู Librarian Suggests ทั้งนี้สามารถดูรายการหนังสือที่มีผู้เปิดใช้งานมากที่สุด ได้ที่เมนู Top View และรายการหนังสือที่มีผู้ยืมมากที่สุด ได้ที่เมนู Top Pick หรือจะดูตัวเล่มหนั

   24 ส.ค. 2561
  • บรรณานิทัศน์ใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2561

       บรรณานิทัศน์ใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2561สามารถเข้าชมได้ที่ลิงค์ http://opac.yru.ac.th  ที่เมนู New Materials และเมนู Librarian Suggests ทั้งนี้สามารถดูรายการหนังสือที่มีผู้เปิดใช้งานมากที่สุด ได้ที่เมนู Top View และรายการหนังสือที่มีผู้ยืมมากที่สุด ได้ที่เมนู Top Pick หรือ

   20 ก.ค. 2561
  • บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนมีนาคม 2561

       บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนมีนาคม 2561  ตัวเล่มของหนังสือจัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน สามารถยืม...หยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ บุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเ

   05 มี.ค. 2561
  • บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

         บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2561  ตัวเล่มของหนังสือจัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน สามารถยืม...หยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ บุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสื

   05 ก.พ. 2561
  • บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนมกราคม 2561

      บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำ เดือนมกราคม 2561  ตัวเล่มของหนังสือจัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน สามารถยืม...หยิบไปอ่านได้นะค่ะ....ลองเข้ามาติดตามนะค่ะ บุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสืบค้นข้อ

   04 ม.ค. 2561

เปิดอ่านมากที่สุด