แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

  • การเขียนโปรแกรมภาษา Python

   การเขียนโปรแกรมภาษา Python เลขเรียก : 005.133 ส248ก 2562 ชื่อผู้แต่ง : สุพจน์ สง่ากอง. สำนักพิมพ์ : รีไวว่า สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษา ไวยากรณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ไปจนถึงการสร้างฟังก์ชันที่เป็นโป

   15 ม.ค. 2563
  • SketchUp 2018+V-ray

   SketchUp 2018+V-ray เลขเรียก : 006.693 ภ225ส 2561 ชื่อผู้แต่ง : ภาสกร พาเจริญ. สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ สอนเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นตั้งแต่เรียนรู้ส่วนประกอบ หน้าจอ การใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆ ตลอดไปจนถึงการเรนเดอร์ และจัดแสงด้วย V-Ray ตัวล่าสุด โดยระหว่

   15 ม.ค. 2563
  • พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android

   พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android เลขเรียก : 005.3682 บ213พ 2560 ชื่อผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง. สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิคที่สำคัญต่าง ๆ ไว้อย่างหลากหลาย สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน การพัฒนา Android Application มาบ้างแล้ว เพื่อศึกษาเพิ่มเติมและเพิ่มพูนทักษ

   15 ม.ค. 2563
  • Infographic design : ฉบับ Quick start + easy workshop + make money

   Infographic design : ฉบับ Quick start + easy workshop + make money เลขเรียก : 006.6  ธ213อ 2561 ชื่อผู้แต่ง : ธัญธัช นันท์ชนก.  สำนักพิมพ์ : วิตตี้กรุ๊ป สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ แนะนำวิธีการออกแบบ Infographic ตั้งแต่การหาไอเดีย การเตรียมข้อมูล และการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น โปรแกรมคอ

   15 ม.ค. 2563
  • Premiere pro CC 2018 professional guide

   Premiere pro CC 2018 professional guide เลขเรียก : 006.68  อ143พ 2561 ชื่อผู้แต่ง : อิศเรศ ภาชนะกาญจน์. สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์ สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือที่สอนทั้งวิธีทำงานแบบเข้าใจง่าย ให้ได้ลองทำตาม เพื่อให้ทำทุกสิ่งเป็นก่อน และลงลึกเจาะไปสอนทุกรายละเอียด ทุกความหมายของ

   15 ม.ค. 2563

เปิดอ่านมากที่สุด