แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

  • Make Money บวก Branding และ Marketing ด้วย YouTube

   Make Money บวก Branding และ Marketing ด้วย YouTube เลขเรียก : 658.872  ก298ม 2561 ชื่อผู้แต่ง : กฤษณะ ภักดีพงษ์ สำนักพิมพ์ : วิตตี้ กรุ๊ป สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักวิธีใช้ประโยชน์ YouTube ในเชิงธุรกิจอย่างเต็มที่ เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มค้นหาไอเดียใ

   13 ส.ค. 2562
  • ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2562

   ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2562 ชื่อผู้แต่ง : สุเมธ ศิริคุณโชติ เลขเรียก : 336.2 ส241ภ 2562 สำนักพิมพ์ : เรือนแก้วการพิมพ์ สาระสังเขป : หนังสือ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2562 เล่มมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านภาษีอากร ภาษีบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุ

   13 ส.ค. 2562
  • ภาวะผู้นำ สำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษา

   ภาวะผู้นำ สำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษา เลขเรียก : 658.4092 ช216ภ 2561 ชื่อผู้แต่ง : ชัยเชฏฐ์  พรหมศรี สำนักพิมพ์ : ปัญญาชน สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้แก้ผู้บริหารองค์การ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี

   13 ส.ค. 2562
  • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ เลขเรียก : 332 อ223ก 2561 ชื่อผู้แต่ง : อาณัติ ลีมัคเดช. สำนักพิมพ์ : เกรท ไอเดีย สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจ นักวิเคราะห์หุ้นเพื่อกำหนดราคาเป้าหมายเ

   13 ส.ค. 2562
  • ครบเครื่องเรื่อง ฟัน FUN

   ครบเครื่องเรื่อง ฟัน FUN เลขเรียก : 650.1 ธ284ค 2560 ชื่อผู้แต่ง : ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล, สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือให้ความรู้กับกลุ่ม คนทั่วไป ไม่ว่าเด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนถึง    ผู้สูงอายุ หลักการ

   13 ส.ค. 2562

เปิดอ่านมากที่สุด