แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

  • ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา

   ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา เลขเรียก : 615.53 ส247ต 2553 ชื่อผู้แต่ง : สุรเกียรติ อาชานานุภาพ สำนักพิมพ์ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย แผนภูมิการวินิจฉัยและรักษาโรค เพื่อใช้เป็นเเนวทางในการวินิจฉัยเเยกโรคเเละการตัดสินใจเกี่ยวกับกา

   12 มี.ค. 2563
  • ยากับโรคในผู้สูงอายุ

   ยากับโรคในผู้สูงอายุ เลขเรียก : 615.1 ศ183ย 2551 ชื่อผู้แต่ง : ศศิพร แดงทองดี,ภาริณี สิงห์ประสาทพร สำนักพิมพ์ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สาระสังเขป : หนังสือ ยากับโรคในผู้สูงอายุ เล่มนี้ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุทั้งในเรื่องโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาให้เหมาะสม มีส่วนช่วยในกา

   12 มี.ค. 2563
  • อาการทางอายุรศาสตร์ = Medical Symptomatology [ฉบับปรับปรุง]

   อาการทางอายุรศาสตร์ = Medical Symptomatology [ฉบับปรับปรุง] เลขเรียก : 616.024 ธ15อ 2558 ชื่อผู้แต่ง : ธนกร ลักษณ์สมยา, อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ และสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ สำนักพิมพ์ : นเรศวร สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เป็นการประมวลความรู้ ทักษะ อันเกิดจากการค้นคว้าและประสบการณ์จากการทำงาน ในการดู

   12 มี.ค. 2563
  • โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ = แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา

   โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ = แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา เลขเรียก : 616 อ251ร 2559 ชื่อผู้แต่ง : เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร สาระสังเขป : หนังสือ โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ = แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

   12 มี.ค. 2563
  • 121 วิธี สุขภาพดี ชีวีเกินร้อย = 121 ways to live 121 years and more

   121 วิธี สุขภาพดี ชีวีเกินร้อย = 121 ways to live 121 years and more เลขเรียก : 613 ค171ห 2554 ชื่อผู้แต่ง : คลัตซ์, โรนัลด์ สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงวิธีการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงป้องกัน และรักษาจำนวนกว่า 121 เรื่อง เพื่อการมีอายุยืนยาว ครอบคลุมทั้งเรื่องอาหา

   12 มี.ค. 2563