แนะนำหนังสือใหม่ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

  • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นสำหรับงานวิจัย

   ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นสำหรับงานวิจัย เลขเรียก :   005.369  ศ237ก 2558 ชื่อผู้แต่ง : ศิริชัย  พงษ์วิชัย สาระสังเขป :   หนังสือ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์” ได้จัดพิมพ์มาแล้วถึงครั้งที่ 21 มีการปรับปรุงเนื

   14 พ.ค. 2562
  • Design education 3

   ชื่อเรื่อง : Design education 3 : รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึกษา เลขเรียก : 745.4  ด129 2561 ชื่อผู้แต่ง : พรเทพ เลิศเทวศิริ สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยทางศาสตร์ด้านการออกแบบศึกษา เป็นเล่มที่พิมพ์ต่อจาก Design Education เล่ม 1 และเล่ม 2 หนังสื

   14 พ.ค. 2562
  • SILKSCREEN ซิลค์สกรีน

   ชื่อเรื่อง :  SILKSCREEN ซิลค์สกรีน  เลขเรียก :  686.2316  จ242ส 2558 ชื่อผู้แต่ง : จุฑารัตน์ วิทยา สาระสังเขป : เนื้อหาสาระในเล่มนี้ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการพิมพ์ซิลค์สกรีน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ การออกแบบ การเตรียมแม่พิมพ์

   14 พ.ค. 2562
  • เรียนรู้ เรียนเก่งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

   ชื่อเรื่อง : เรียนรู้ เรียนเก่งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เลขเรียก : 425  ต214ร 2560 ชื่อผู้แต่ง : ต้องตา ต่ายสกุลทิพย์. สาระสังเขป : หนังสือ เรียนรู้ เรียนเก่ง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเภทการใช้ไวยากรณ์ ตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูง ให้ผู้อ่านได้ทำความเ

   14 พ.ค. 2562
  • ปรากฏการณ์ถ้ำหลวง "ทีมหมูป่าอะคาเดมี"

   ชื่อเรื่อง : ปรากฏการณ์ถ้ำหลวง "ทีมหมูป่าอะคาเดมี" เลขเรียก :  363.348  ค11ป 2561 ชื่อผู้แต่ง : คนข่าว 2499, ราช รามัญ รวบรวมและเรียบเรียง สาระสังเขป : หนังสือ ปรากฏการณ์ถ้ำหลวง "ทีมหมูป่าอะคาเดมี" เล่มนี้นำเสนอเรื่องราว ปรากฏการณ์สะท้านโลก 18 วันเป็น 18 วันตาย กับกา

   14 พ.ค. 2562

เปิดอ่านมากที่สุด