แนะนำหนังสือใหม่ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

  • ปรัชญาชีวิตของ แจ็ค หม่า

   ชื่อเรื่อง   ปรัชญาชีวิตของ แจ็ค หม่า  เลขเรียก  118.11  จ225ป 2559 ผู้แต่ง  จางเยี่ยน สำนักพิมพ์  โพสต์บุ๊กส์ สาระสังเขป : หนังสือ ปรัชญาชีวิตของ แจ็ค หม่า เล่มนี้เป็นทั้งประวัติ แนวคิด และคำสอนทางธุรกิจของแจ็ค ไปพร้อมๆกัน ความคิดของแจ็คมักจะชัดเจน ตรงประเด็

   21 ก.ค. 2561
  • อารมณ์ขันในงานเขียนสารคดี การวิเคราะห์วิจารณ์ เชิงสร้างสรรค์

   ชื่อเรื่อง  อารมณ์ขันในงานเขียนสารคดี การวิเคราะห์วิจารณ์ เชิงสร้างสรรค์ เลขเรียก  808.7  ถ251อ 2559 ผู้แต่ง  เถกิง พันธุ์เถกิงอมร. สำนักพิมพ์  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาระสังเขป : หนังสือ อารมณ์ขันในงานเขียนสารคดี การวิเคราะห์วิจารณ์ เชิงสร้างสรรค์ กลวิธีการ

   21 ก.ค. 2561
  • ล่าฝันคนสร้างแบรนด์

   ชื่อเรื่อง ล่าฝันคนสร้างแบรนด์  เลขเรียก 658.827  ช232ล 2560 ผู้แต่ง ชนิสรา โททอง. สำนักพิมพ์ กรุงเทพฯ : บุ๊ค ด็อท คอม, 2560 สาระสังเขป : เคล็ดกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในรูปแบบเฉพาะตัว จาก 5 นักล่าฝันเจ้าของแบรนด์ดัง ชนิสรา โททอง วุฒิกานต์ วงศ์ดีประสิทธิ์ จาก "ไดมอนด์ เกรนส์&q

   21 ก.ค. 2561
  • เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที

   ชื่อเรื่อง   เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที  เลขเรียก  658.4012 พ12ข 2560 ผู้แต่ง  พงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์. สำนักพิมพ์  ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ สาระสังเขป : หนังสือ เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที  เล่มนี้อัดแน่นไปด้วยการวางแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็น    &

   21 ก.ค. 2561
  • โลกในศตวรรษที่ 21 : กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   ชื่อเรื่อง   โลกในศตวรรษที่ 21 : กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ =The world in the 21st century :analytical framework of international relations เลขเรียก  327  จ247ล 2557 ผู้แต่ง  จุลชีพ ชินวรโณ. สำนักพิมพ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาระสังเขป : "โลกในศต

   09 ส.ค. 2561

เปิดอ่านมากที่สุด