แนะนำหนังสือใหม่ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

  • แก้วกาแฟในเย็นวันศุกร์ ที่เปลี่ยนชีวิตเรา

   แก้วกาแฟในเย็นวันศุกร์ ที่เปลี่ยนชีวิตเรา  เลขเรียก : 338.4763373  ม151ก 2560 ผู้แต่ง : มนัสชัย คงด่าน สำนักพิมพ์ : เพื่อนคู่คิด สาระสังเขป : "ร้านกาแฟ" คือความฝันของใครหลายๆ คน แต่หากพูดถึง "โรงคั่วกาแฟ" ถ้าไม่ได้อยู่ในสายกาแฟหรือเป็นคอกาแฟกันจริงๆ คงนึกภาพไม่ออก เ

   15 ม.ค. 2562
  • เกมส์เบ็ดเตล็ด

   เกมส์เบ็ดเตล็ด  เลขเรียก : 371.397  ม151ก 2561 ผู้แต่ง : มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร์ สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ สถาบันราชภัฏยะลา สาระสังเขป : ตำราเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายประวัติและประโยชน์ของเกมส์ ลักษณะความเป็นผ

   15 ม.ค. 2562
  • การวิจัยทางการศึกษา

   การวิจัยทางการศึกษา เลขเรียก : 370.72 ร242ว 2561 ผู้แต่ง : รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ สถาบันราชภัฏยะลา สาระสังเขป : ตำราเล่มนี้ได้พัฒนามาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาวิจัยทางการศึกษา มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยทางการศึกษาและวิ

   15 ม.ค. 2562
  • เคมีสิ่งแวดล้อม

   เคมีสิ่งแวดล้อม  เลขเรียก : 577.14 อ215ค 2561 ผู้แต่ง : อับดุลนาเซร์  ฮายีสาเมาะ สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ สถาบันราชภัฏยะลา สาระสังเขป : ตำราเล่มนี้ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาในหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์และสายการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะ

   15 ม.ค. 2562
  • พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง = Domestic animal behavior

   พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง =  Domestic animal behavior เลขเรียก : 591.51  จ226พ 2561 ผู้แต่ง : จารุณี หนูละออง สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ สถาบันราชภัฏยะลา สาระสังเขป : ตำราวิชาพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง  (Domestic animal behavior) แบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บท ประกอบด้วย บทนำ

   15 ม.ค. 2562

เปิดอ่านมากที่สุด