แนะนำหนังสือใหม่ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

  • เล่าเรื่องเมืองไทย เล่มที่ 3

   ชื่อหนังสือ เล่าเรื่องเมืองไทย เล่มที่ 3 ชื่อผู้แต่ง ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เลขเรียกหนังสือ 959.3  ท232ล 2560 สำนักพิมพ์ กองบัญชาการกองทัพไทย สังกัดกระทรวงกลาโหม   สาระสังเขป เล่าเรื่องเมืองไทย เป็นการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงอดีตของชา

   04 ม.ค. 2561
  • พลับพลึงธาร : พรรณไม้น้ำถิ่นเดียวในประเทศไทยที่ ใกล้สูญพันธุ์

   ชื่อหนังสือ พลับพลึงธาร :  พรรณไม้น้ำถิ่นเดียวในประเทศไทยที่ ใกล้สูญพันธุ์ ชื่อผู้แต่ง นิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม เลขเรียกหนังสือ 635.9333  น237พ 2560 สำนักพิมพ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   สาระสังเขป กลุ่มงาน

   04 ม.ค. 2561
  • 9 Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ

   ชื่อหนังสือ 9 Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ ชื่อผู้แต่ง ฐิติเมธ โภคชัย เลขเรียกหนังสือ set 658  ฐ234ก 2559 สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ เป็นการถอดบทเรียนความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ จากนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่

   04 ม.ค. 2561
  • Office 2016 ฉบับสมบูรณ์

   ชื่อหนังสือ Office 2016 ฉบับสมบูรณ์ ชื่อผู้แต่ง อัมรินทร์ เพ็ชรกุล เลขเรียกหนังสือ 005.369  อ216อ 2560 สำนักพิมพ์ รีไวว่า   สาระสังเขป หนังสือ "Office 2016 ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ได้แนะนำโปรแกรมในชุด Office 2016 พร้อมความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในแต่ละโปรแกรม การเลื

   04 ม.ค. 2561
  • การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืช = Phytoremediation

   ชื่อหนังสือ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืช = Phytoremediation ชื่อผู้แต่ง นัยนันทน์ อริยกานนท์ เลขเรียกหนังสือ 628.5 น216ก 2558 สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สาระสังเขป หนังสือการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืชได้เรียบเรียงนี้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาเทคโนโลยี การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของภ

   04 ม.ค. 2561

เปิดอ่านมากที่สุด