แนะนำหนังสือใหม่ ( ผลการค้นหา 23 รายการ )

  • แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

   ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดค่ะ***แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562... มาให้ติดตาม ค้นหา หยิบยืมไปอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือดูตัวเล่มหนังสือ สามารถดูได้ที่ตู้โชว์ ชั้น 1 และสามารถดูสาระสังเขปของแต่ละเล่มได้ทาง คิวอาร์โค้ด ประจำตัวเล่ม หรือติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ที่ http://opac.yru.ac.th....เม

   08 มิ.ย. 2562
  • แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

   ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดค่ะ***แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562... มาให้ติดตาม ค้นหา หยิบยืมไปอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือดูตัวเล่มหนังสือ สามารถดูได้ที่ตู้โชว์ ชั้น 1 และสามารถดูสาระสังเขปของแต่ละเล่มได้ทาง คิวอาร์โค้ด ประจำตัวเล่ม หรือติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ที่ http://opac.yru.ac.th....เมน

   15 พ.ค. 2562
  • แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2562

   ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดค่ะ***แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2562... มาให้ติดตาม ค้นหา หยิบยืมไปอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือดูตัวเล่มหนังสือ สามารถดูได้ที่ตู้โชว์ ชั้น 1 และสามารถดูสาระสังเขปของแต่ละเล่มได้ทาง คิวอาร์โค้ด ประจำตัวเล่ม หรือติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ที่ http://opac.yru.ac.th....เมนู

   17 เม.ย. 2562
  • แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

   ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดค่ะ***แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562... มาให้ติดตาม ค้นหา หยิบยืมไปอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือดูตัวเล่มหนังสือ สามารถดูได้ที่ตู้โชว์ ชั้น 1 และสามารถดูสาระสังเขปของแต่ละเล่มได้ทาง คิวอาร์โค้ด ประจำตัวเล่ม หรือติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ที่ http://opac.yru.ac.th....

   16 ก.พ. 2562
  • แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2562

   ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดค่ะ***แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2562... มาให้ติดตาม ค้นหา หยิบยืมไปอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือดูตัวเล่มหนังสือ สามารถดูได้ที่ตู้โชว์ ชั้น 1 และสามารถดูสาระสังเขปของแต่ละเล่มได้ทาง คิวอาร์โค้ด ประจำตัวเล่ม หรือติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ที่ http://opac.yru.ac.th....เมนู

   15 ม.ค. 2562

เปิดอ่านมากที่สุด