ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561

22 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 21 พ.ค. 61 ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 ห้องสมุด คุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานต่อไปโดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน