เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การให้บริการออกรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)

19 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การให้บริการออกรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) และการสาธิตขั้นตอนการขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ให้แก่หน่วยงานวิจัยในภูมิภาค ณ โรงเรียนเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา