ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561

20 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 ณ ห้องงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ คุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานต่อไปโดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน