คณะจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มาเยี่ยมชมห้อง American Corner

5 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 4 ต.ค.61 อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยอาจารย์จิตสุดา ละอองผล ร่วมกับทีมงานศูนย์บรรณสารสนเทศให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี อาจารย์กริยา หลังปูเต๊ะ รองเลขาธิการสภาศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย และ Dr. Mohamed Elsanousi พร้อมด้วยนักศึกษา จำนวน 50 คน ในการเยี่ยมชมห้อง American Corner และฟังบรรยายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของ American Corner และมีการจัดกิจกรรมตอบคำถามเพื่อแลกของรางวัลมากมาย  ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา