เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วยซอฟแวร์โอเพนซอร์ส : โปรแกรม DSpace

17 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 นางสาวนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วยซอฟแวร์โอเพนซอร์ส : โปรแกรม DSpace รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา