กิจกรรม Song talk ในหัวข้อเพลง "It's not easy to be me"ของ Fight For Fighting

17 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 American Corner Yala ได้จัดกิจกรรม Song talk ในหัวข้อเพลง "It's not easy to be me" ของ Fight For Fighting  ซึ่งจะจัดขึ้นทุกบ่ายวันพุธ  15.00-16.30 น.ยกเว้นพุธสุดท้ายของเดือน