กิจกรรม Song Talk ในบทเพลง Everything Has Changed

21 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60 AC Yala ได้จัดกิจกรรม Song Talk ในบทเพลง Everything Has Changed 
รวมทั้งได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นครั้งแรก โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 คน