กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความเคารพและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

21 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2560 AC Yala ได้จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความเคารพและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้จัดวางไว้หน้าอาคารบรรณราชนครินทร์ ซึ่งจะรอวันที่ดอกดาวเรืองเบ่งบาน