กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ The Challenges of Cultural Adaptation

21 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 60 AC Yala ได้จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ The Challenges of Cultural Adaptation โดย คุณสุพัตรา แคสเปร์ Educator for Kindergarten ผู้ซึ่งไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมันมากว่า 10 ปี ซึ่งได้เรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน