กิจกรรมค่ายภายใต้หัวข้อ AC Empowerment Camp 2017 สำหรับนักศึกษาจิตอาสาของอเมริกันคอนเนอร์

21 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.60 AC Yala ได้จัดกิจกรรมค่ายภายใต้หัวข้อ AC Empowerment Camp 2017 สำหรับนักศึกษาจิตอาสาของอเมริกันคอนเนอร์ เป็นการสร้างการเรียนรู้ในการวางแผนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม และการทำงานเป็นทีม