ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     มื่อวันที่ 16 ม.ค.62 ณ ห้องงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ คุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายงานปัญหาในการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน