อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) ระยะแรกเริ่มกะเทาะเปลือกไก่ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ

19 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันนี้ (19 ธ.ค.61) บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) ระยะแรกเริ่มกะเทาะเปลือกไก่ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิ และตำแหน่งวิชาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการผลิตงานในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติพบปะพูดคุยและเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการทำงานผลงานวิชาการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา