กิจกรรม We Are Volunteers ณ ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเด็กภาคใต้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

21 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.60 AC Yala ได้จัดกิจกรรม We Are Volunteers ณ ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเด็กภาคใต้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ โดยจัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจให้กับน้องๆและผู้ปกครอง และได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากจากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนให้น้องๆได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งได้บริจาคเลือดให้กับทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อีกด้วย