ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2560

13 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (13 ก.ย. 2560)  คุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป