เจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเยี่ยมชมห้อง American Corner Yala

3 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 2 พ.ค.2560 Mr. Peter Riva เจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ฝ่ายสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต  และคณะเดินทางมาเยี่ยมชมห้อง American Corner Yala โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันต้อนรับ