ต้อนรับบุคลากรจากโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่

2 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 บุคลากรจากโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่ ได้เดินทางมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3 (OBEC Library Automatiom System V.3) เพื่อนำโปรแกรมไปใช้ในการพัฒนาระบบงานของห้องสมุดโรงเรียน โดยมีคุณซุลกิฟลี ยิงทา และนางสาวนูสีลา ยูมะโซ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องอเมริกันคอร์เนอร์ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา