ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

14 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62  อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมอาจารย์จิตสุดา ละอองผล และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเยี่ยมเยียนห้องอเมริกันคอร์เนอร์ ณ ห้องอเมริกันคอร์เนอร์ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา