แนวทางและแบบอย่าง...การผสมผสานฟาร์มเกษตรอินทรีย์รับตลาดอาเซียน

26 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

แนวทางและแบบอย่าง...การผสมผสานฟาร์มเกษตรอินทรีย์รับตลาดอาเซียน
เลขเรียก :  631  พ212น 2557
ชื่อผู้แต่ง  :   พัชรี สำโรงเย็น.
สำนักพิมพ์ : นาคาอินเตอร์มีเดีย
สาระสังเขป  :  หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด เริ่มด้วยความเป็นมาเเละพื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์ การขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หลักการปลูกพืชอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ เเละตลาดซื้อขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พร้อมสุดยอดเเนวร่วมคนสำคัญ จำนวน 8 ชีวิต มาช่วย กันบอกเล่าเรื่องราวอันน่าสนใจเกี่ยวกับการทำเกษตรเเนวอินทรีย์ ไว้ในเล่มนี้อย่างครบถ้วน