แนวทาง...และแบบอย่างการเพาะปลูกสารพัดมะเขือทำเงิน

26 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

แนวทาง...และแบบอย่างการเพาะปลูกสารพัดมะเขือทำเงิน
เลขเรียก :  635.64  จ215น 2556
ชื่อผู้แต่ง  :  จันทรา อู่สุวรรณ. 
สำนักพิมพ์ : นาคาอินเตอร์มีเดีย
สาระสังเขป  :   หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับมะเขือเเต่ละชนิด สายพันธุ์มะเขือยอดนิยม เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะเขือ โรคเเละเเมลงศัตรูที่สำคัญของผักตระกูลมะเขือ การผลิตมะเขือ GAP เเละขั้นตอนการผลิตมะเขือให้ปลอดภัยจากสารพิษคุณภาพเพื่อการส่งออก การเก็บรักษามะเขือเพื่อการส่งออก ตลาดซื้อ-ขายผักตระกูลมะเขือ เเละอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อเป็นเเนวทางให้กับเกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมอีกด้วย