มะนาวนอกฤดู : คู่มือการปลูกมะนาวนอกฤดูอย่างมืออาชีพ

26 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

มะนาวนอกฤดู : คู่มือการปลูกมะนาวนอกฤดูอย่างมืออาชีพ
เลขเรียก :  641.34  ป171ม 2556
ชื่อผู้แต่ง  :   ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์.
สำนักพิมพ์ : นาคา อินเตอร์ มีเดีย
สาระสังเขป  :  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณปลูกมะนาวนอกฤดูได้อย่างมืออาชีพ ด้วยเคล็ดลับมากมายที่ได้คัดสรรรวบรวมไว้อย่างดี เริ่มตั้งแต่ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ วิธีการปลูก การดูแล เทคนิคการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะนาวด้วยกรรมวิธีต่างๆ พร้อมตัวอย่างสวนมะนาวและบทสัมภาษณ์เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว สำหรับเกษตรกรที่สนใจการปลูกมะนาวนอกฤดู หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณ