แบบอย่าง..และแนวทางการปลูกมะนาวระยะชิด & ขยายพันธุ์ด้วยใบ

26 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

 แบบอย่าง..และแนวทางการปลูกมะนาวระยะชิด & ขยายพันธุ์ด้วยใบ
เลขเรียก :  634.33  อ252บ 2557
ชื่อผู้แต่ง  :   อภิชาติ ศรีสอาด.
สำนักพิมพ์ : นาคา อินเตอร์มีเดีย
สาระสังเขป  : หนังเล่มนี้ ได้รวบรวมหลักการปลูกมะนาวทั้งแบบลงดินและปลูกในวงบ่อซีเมนต์    การเพิ่มผลผลิตด้วยการปลูกแบบระยะชิด และหลักการขยายพันธุ์มะนาว รวมถึงเซียนมะนาวจากทุกภูมิภาคพร้อมใจกันมาแนะนำวิธีการปลูกแบบระยะชิดให้ได้ผล เรื่องเด่นในเล่มคือ การขยายพันธุ์มะนาวจาก "ใบ”หากคุณเป็นผู้ที่มีความสนใจในการปลูกมะนาว หรือเป็นปลูกมะนาวอยู่แล้ว ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

 ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page