แบบอย่างและการลงทุนทำสวนมะม่วงเศรษฐกิจ & ส่งออกยุคใหม่...สร้างเงินล้าน

26 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

แบบอย่างและการลงทุนทำสวนมะม่วงเศรษฐกิจ & ส่งออกยุคใหม่...สร้างเงินล้าน
เลขเรียก :  634.44  จ215ม 2556
ชื่อผู้แต่ง  :   อภิชาติ ศรีสะอาด, จันทรา อู่สุวรรณ
สำนักพิมพ์ : นาคา อินเตอร์มีเดีย
สาระสังเขป  :  มะม่วง ถือเป็นผลไม้ทำเงินอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกมะม่วง ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวในฤดูกาล เทคนิคการผลิตนอกฤดู รวมถึงการผลิตแบบปลอดสารตามมาตรฐาน GAP พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์เซียนระดับมือพระกาฬ 8 ท่าน ทั่วทุกภูมิภาค ที่จะมาแถลงไขบอกเทคนิคการปลูกแต่ละพื้นที่แบบหมดเปลือก