กล้วยไข่ยุคใหม่ทำเงิน 5 ภาค

26 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

กล้วยไข่ยุคใหม่ทำเงิน 5 ภาค
เลขเรียก :  634.772  อ163บ 2560
ชื่อผู้แต่ง  :  อภิชาติ ศรีสอาด. 
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
สาระสังเขป  :  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจปลูกกล้วยไข่ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเนื้อหาได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่สถานการณ์กล้วยไข่ของไทย การปลูกทั้งแบบใช้หน่อและต้นพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อ การปลูกแบบปลอดสารตามมาตรฐาน GAP การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ เทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนการแปรรูปกล้วยไข่เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยไม่ลืมเสาะหาเซียนด้านกล้วยไข่ทั้ง 5 ภาค มาร่วมเผยเคล็ดลับที่จะไม่ลับอีกต่อไปในเล่มนี้แบบหมดเปลือก