แนวทางและแบบอย่างการผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ ยุคใหม่

26 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

แนวทางและแบบอย่างการผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ ยุคใหม่
เลขเรียก :  634.5  พ212น 2556
ชื่อผู้แต่ง  :   พัชรี สำโรงเย็น
สำนักพิมพ์ : นาคา อินเตอร์มีเดีย
สาระสังเขป  :  หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวในฤดูกาล เทคนิคการผลิตนอกฤดูกาล รวมถึงการผลิตแบบปลอดสารตามหลักมาตรฐาน GAP พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์เซียนไม้ผลทั้ง 3 ชนิด ทั่วทุกภูมิภาค มาบอกเทคนิคการปลูกแต่ละพื้นที่แบบหมดเปลือก และส่งท้ายด้วยตลาดรับซื้อผลไม้ทั่วทุกภาค เพื่อเป็นช่องทางการทำตลาดให้กับผู้อ่านอีกด้วย