วาดการ์ตูนง่าย ๆ ภายในเล่มเดียว

13 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

วาดการ์ตูนง่าย ๆ ภายในเล่มเดียว
เลขเรียก : 741.5 จ211ว 2560
ชื่อผู้แต่ง : จักรกฤษณ์ นิลทะสิน
สำนักพิมพ์ : วาดศิลป์
สาระสังเขป : หนังสือ วาดการ์ตูนง่าย ๆ ภายในเล่มเดียว เล่มนี้เป็นหนังสือสอนวาดรูปการ์ตูนตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้น ซึ่งผู้ศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการวาดรูปการ์ตูนในระดับมืออาชีพได้ ภายในเล่ม ผู้อ่านจะได้เรียนรู้การวาดการ์ตูน   ตามขั้นตอนอย่างละเอียด ทุกส่วน ทุกอิริยาบถของตัวการ์ตูน จนสามารถวาดการ์ตูนตามสไตล์ของตนเองได้