เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลลำไย

13 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลลำไย
เลขเรียก : 631.56 น254ท 2561
ชื่อผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์, ดนัย บุณยเกียรติ
สำนักพิมพ์ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตและการส่งออกลำไย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลำไย การจัดการผลลำไยเพื่อการส่งออก กระบวนการรมผลลำไยด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สถานการณ์ตลาดผลลำไยสดในประเทศจีน การใช้แก๊สคลอรีนไดออกไซด์เพื่อรักษาคุณภาพผลลำไยสดหลังการเก็บเกี่ยว จุลกายวิภาคและองค์ประกอบของเปลือกลำไย การเก็บรักษาผลลำไย อาการสะท้านหนาวของผลลำไย โรคหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตลำไยอบแห้ง และตลาดลำไยอบแห้งไทยในประเทศจีน เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และศึกษานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป