ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562

1 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 62  นางสาวนูสีลา ยูมะโซ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและการเตรียมตัวจัดทำเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2562  โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน