พลับพลึงธาร : พรรณไม้น้ำถิ่นเดียวในประเทศไทยที่ ใกล้สูญพันธุ์

4 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือใหม่
ชื่อหนังสือ พลับพลึงธาร :  พรรณไม้น้ำถิ่นเดียวในประเทศไทยที่ ใกล้สูญพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง นิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม
เลขเรียกหนังสือ 635.9333  น237พ 2560
สำนักพิมพ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
สาระสังเขป กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของพลับพลึงธาร การเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ์ วิธีการปลูกเพื่อฟื้นฟูพลับพลึงธารในธรรมชาติ ตลอดจนแนวทางในการอนุรักษ์และคุ้มครองพลับพลึงธาร พร้อมกับถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียดเกี่ยวกับพืชน้ำชนิดนี้ นำเสนอพร้อมภาพประกอบสี