ประชาสัมพันธ์การเสนอซื้อหนังสือสำหรับอาจารย์ที่ทำผลงานวิชาการ

4 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเสนอซื้อหนังสือสำหรับอาจารย์ที่ทำผลงานวิชาการ
ด้วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือให้กับคณาจารย์ที่ต้องการหนังสือสำหรับใช้ในการทำผลงานวิชาการ โดยคณาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 และจัดส่งให้คุณเกดแก้ว ผลผลา ทางอีเมล [email protected] หรือทาง LINE :ID 0862921672 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-2921672 ( http://library.yru.ac.th/collection/view/690)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด