บรรยายผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดย คุณกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในหัวข้อ Role of US Ambassador in Promoting Thai-US Relations

22 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

   ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดย คุณกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในหัวข้อ Role of US Ambassador in Promoting Thai-US Relations วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้องอเมริกันคอร์เนอร์ ชั้น 2 ห้องสมุด