กิจกรรมการแข่งขันพูดต่อหน้าชุมชน (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ Love in Diversity

22 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

    ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพูดต่อหน้าชุมชน (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ Love in Diversity ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ท่านใดสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 17 ม.ค.-10 ก.พ. 2561 ที่ห้องอเมริกันคอร์เนอร์ ชั้น 2 ห้องสมุด