ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561

24 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 23 ม.ค. 61 ณ ห้องงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 ห้องสมุด คุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน