ติวแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC

29 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ American Corner เปิดคอร์สติวแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC ทุกวันพุธ เวลา 10.00-12.00 น. โดย อาจารย์ Mercy T. Concepcion อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมติวได้ที่ ห้องอเมริกันคอร์เนอร์ ชั้น 2 ห้องสมุด เข้าเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page