21 โรคเฝ้าระวังเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน

15 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

21 โรคเฝ้าระวังเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก : 613  ป318ย  2558
ชื่อผู้แต่ง : ปิติกานต์ บูรณาภาพ.
สำนักพิมพ์ : อินทรีย์
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงโรคที่ควรรู้และทำความเข้าใจและป้องกัน มีทั้งหมด 21 โรค การที่เราเข้าใจในอาการสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ถือว่าเรานั้นเป็นหมอคนแรกที่จะวินิจฉัยโรค เพราะตัวเราเองนั่นแหละที่จะรู้ เราเจ็บปวดตรงไหน อะไร อย่างไร หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้อ่าน