การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research

9 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research
เลขเรียก : 371.72 ส247ก 2560
ชื่อผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาระสังเขป : หนังสือ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research เล่มนี้นำเสนอวิธีการทำวิจัยอย่างง่าย และเสนอแนวคิดการนำเสนอรายงานการวิจัยอย่างสั้น เพื่อลดภาระงานของครู และช่วยประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย มิให้กระทบกับงานสอนของครู มุ่งหวังให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ครอบคลุมประเด็นหลักสำคัญของงานวิจัยของครูอย่างสั้นๆ ให้ผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างรวดเร็ว