การศึกษาแบบเรียนร่วม : ปฏิบัติการขั้นสูงในศตวรรษที่ 21

9 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

การศึกษาแบบเรียนร่วม : ปฏิบัติการขั้นสูงในศตวรรษที่ 21
เลขเรียก : 371.9046 ภ246ก 2562
ชื่อผู้แต่ง : ภูฟ้า เสวกพันธ์
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคิดเชิงบูรณาการของการศึกษาแบบเรียนร่วมกับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถหลากหลายในศตวรรษที่ 21 ด้วยการขยายมุมมองการศึกษาแบบเรียนร่วมซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมและการเคารพในวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้เรียนทุกคน เป็นหนังสือเชิงแนวคิดแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ผู้อ่านมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับห้องเรียนที่มีความหลากหลายตามโครงสร้างของสังคม การเคารพในวัฒนธรรมรูปแบบดั้งเดิมปัจจุบัน และการก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต