ยากับโรคในผู้สูงอายุ

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

ยากับโรคในผู้สูงอายุ
เลขเรียก : 615.1 ศ183ย 2551
ชื่อผู้แต่ง : ศศิพร แดงทองดี,ภาริณี สิงห์ประสาทพร
สำนักพิมพ์ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สาระสังเขป : หนังสือ ยากับโรคในผู้สูงอายุ เล่มนี้ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุทั้งในเรื่องโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาให้เหมาะสม มีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของยาที่ใช้ในโรคผู้สูงอายุ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป