สื่อสาร อาหาร สุขภาพ

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

สื่อสาร อาหาร สุขภาพ
เลขเรียก : 613 ก222ส 2556
ชื่อผู้แต่ง : กาญจนา แก้วเทพ, ขนิษฐา นิลผึ้ง, รัตติกาล เจนจัด
สำนักพิมพ์ : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สาระสังเขป : หนังสือ สื่อสาร อาหาร สุขภาพ เล่มนี้ มีเนื้อหาหลักมุ่งที่จะบอกเล่า งานศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง   การสื่อสาร อาหาร และสุขภาพว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร เป็นความสัมพันธ์ที่หลากหลายระหว่างอาหารกับ       การสื่อสาร ภาพรวมอาหารในโลกของสื่อ  อาหารในโลกวิชาการ ซึ่งเนื้อหาจะมีประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง