การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ระดับ 1

5 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ  การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ระดับ 1
ชื่อผู้แต่ง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขเรียกหนังสือ  620.1127 ว238ก 2555
สำนักพิมพ์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
สาระสังเขป นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีของคลื่นอินฟราเรด หลักการถ่ายภาพความร้อนอย่างถูกวิธี การวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานแต่ละชนิด ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย และภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก แพทย์ ช่างเทคนิค และผู้ที่สนใจทั่วไป