ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ ๙

5 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ชื่อผู้แต่ง  สิริวรุณ
เลขเรียกหนังสือ 294.341 ส237ท 2560
สำนักพิมพ์ ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
สาระสังเขป ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ จึงใคร่ขออนุญาตจัดพิมพ์เพื่อหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่การวิเคราะห์ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ ๙