ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562

8 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62  นางสาวนูสีลา ยูมะโซ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตามตัวชี้วัดครั้งที่ 2/2562 และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คนผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page