Make Money บวก Branding และ Marketing ด้วย YouTube

13 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

Make Money บวก Branding และ Marketing ด้วย YouTube
เลขเรียก : 658.872  ก298ม 2561
ชื่อผู้แต่ง : กฤษณะ ภักดีพงษ์
สำนักพิมพ์ : วิตตี้ กรุ๊ป
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักวิธีใช้ประโยชน์ YouTube ในเชิงธุรกิจอย่างเต็มที่ เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มค้นหาไอเดียในการสร้างคลิปวิดีโอ, ชี้ช่องทางการหาเงินจาก YouTube, การตัดต่อวิดีโอและ    ใส่เอฟเฟกต์, การสร้าง Channel เป็นของตัวเอง, การสร้างคลิปโปรโมตธุรกิจ, การลงโฆษณาใน YouTube, การโปรโมต Channel และสร้างแบรนด์ใน YouTube รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา Channel ด้วย