หายป่วย สุขภาพดี ด้วยอาหารและสมุนไพรจีน

30 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

หายป่วย สุขภาพดี ด้วยอาหารและสมุนไพรจีน
เลขเรียก :  615.1151 ภ227ห 2556
ชื่อผู้แต่ง  :   ภาสกิจ วัณนาวิบูล.
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
สาระสังเขป  :   หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวม เรื่องการแพทย์แผนจีน การใช้อาหารและสมุนไพรในการรักษาโรคและบำรุงสุขภาพ ปัจจุบันอาหารและสมุนไพรจีนหลายชนิดเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพราะนอกจากเห็นผลจริง หาได้ง่ายใกล้ตัวแล้ว ยังเสี่ยงต่อผลข้างเคียงน้อยกว่ายาเคมีสังเคราะห์ที่ใช้ในการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์อาหารและสมุนไพรจีน คุณสมบัติของอาหารและสมุนไพรจีน ตลอดจนวิธีสังเกตภาวะพร่องของร่างกาย ด้วย